ADEEGYADA XARUNTA MARSDEN

Facility Services

Integrated facility services for all aspects of your building operations

Facility Services for Small to Mid-Sized Buildings & Campuses

Marsden’s facility services offers you a sole provider to take care of all your facility needs. We establish a facility manager for your facility to coordinate all your facility operations, enabling you to entirely focus on your key business. Our facility services division coordinates with our other service lines and our network of industry partners to provide you with complete service coverage. The facility manager will get to know your facility and develop a program specific to your infrastructure and needs. Our facility services are both time and cost efficient; our clients typically save anywhere from 10-25% on their facility services program.

Noocyada Hantida

  • Xafiisyada Shirkadaha

  • Kaabayaasha Muhiimka ah

  • Xarumaha Dugsiga

  • Wax-soo-saarka & Xarumaha Warshadaha

  • Dhismayaasha Tafaariiqda & Suuqyada wax laga iibsado

  • Ururada daryeelka caafimaadka