Horumarinta Dhallinyarada - Barnaamijyada/mashruucyada kobciya horumarka bulsho iyo waxbarasho ee caafimaadka leh ee dhalinyarada, iyadoo xoogga la saarayo kobcinta hammigooda ah inay sii joogaan dugsiga oo ay sii wataan waxbarasho sare ama tababar xirfadeed.

Horumarinta Dhallinyarada - Barnaamijyada/mashruucyada kobciya horumarka bulsho iyo waxbarasho ee caafimaadka leh ee dhalinyarada, iyada oo xoogga la saarayo kobcinta hamigooda ah in ay sii joogaan dugsiga oo ay sii wataan waxbarasho sare ama tababar xirfadeed.